valencia

Contra la especulación y el abandono de los barrios obreros: no al PEC

Desde el Partido (marxista-leninista) de los Trabajadores nos posicionamos en contra del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (de ahora en adelante, PEC) presentado por el ayuntamiento de València en el año 2019. Nos sumamos a las justas reclamaciones de movimientos y asambleas del barrio, que alegan que este plan no presenta una mejora sustancial ni aporta nada positivo para revertir la situación negativa que vive el barrio. 

Front als capitalistes i els especuladors, poder obrer i revolució!

La classe obrera de València s’enfronta constantment als atacs de la burgesia que especula amb una cosa tan bàsica com l’habitatge, emparada per l’Estat capitalista que defensa els seus interessos. Davant això, les masses que són part del moviment per l’habitatge ens demostren el poder de l’organització, denunciant als culpables, parant desnonaments i recuperant habitatges en mans dels especuladors.