partit m-l dels treballadors

9-O: Front al feixisme i l’estat burgés, poder obrer als carrers

Hui, 9 d’Octubre, es la Diada del País Valencià, i és en aquest dia quan més hem de defendre i reivindicar la nostra identitat com a poble i la nostra cultura. Una defensa que s’ha de fer sempre des de la integració i no des de l’exclusió. Sabent que el nostre caràcter de classe treballadora va íntimament lligat a la reivindicació que fem d’aquest dia.

Ley de universidades: ¡Fuego a la educación capitalista!

El 31 de agosto, fue aprobado en el consejo de ministros el ante proyecto de ley para la reforma de la ley universitaria 6/2001. Desde los medios de comunicación tan solo hemos escuchado la reducción de las sanciones para aquellos que copian en exámenes o el aumento de las sanciones por plagio, pero no hemos escuchado nada más sobre el tema. Lo cierto es que esta ley plantea grandes modificaciones en relaciones a la financiación de la universidad pública, condiciones de trabajo, democracia interna, aumento de la inversión en la investigación, represión a la actividad política…